Παρεχόμενα Μαθήματα


Μαθήματα σε μεταλυκειακά ινστιτούτα κατάρτισης (ΙΕΚ) και ιδιωτικά Κολέγια.

 • Γλώσσες προγραμματισμού Java, C, C++, PASCAL
 • Λειτουργικά Συστήματα Θεωρία
 • Λειτουργικά UNIX
 • Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονική

ECDL

 • Βασικές έννοιες
 • Σύστημα Αρχείων
 • Word
 • Excel
 • Power point
 • Access
 • Outlook
 • Internet

Μαθήματα σε αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΑΕΠΠ Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ’ Ενιαίου Λυκείου.
 • Δομημένος Προγραμματισμός (PASCAL) Γ’ Λυκείου Επαγγελματικά Λύκεια.
 • Δίκτυα Υπολογιστών Γ’ Λυκείου Επαγγελματικά Λύκεια.
 • Γλώσσα προγραμματισμού Logo (χελώνα) και πληροφορική για Γυμνάσια.

Μαθήματα σε αντικείμενα της πληροφορικής στην εκπαίδευση (E-Learning)

 • Learning management systems
 • Instructional design
 • Συστήματα συγγραφής Μεταδεδομένων
 • Lom pad
 • Lams
 • Moodle
 • Course Lab
 • WordPress, Wikispaces, Joomla,
 • Cadmos
 • Portfolio
 • Dialog Plus toolkit.